Portret en Model Boetseren

Boetseren in Was (Brons)

Combinatie van Materialen

Gereedschap & Techniek

Maquettes en Modellen

Snijden in Speksteen

Houtsnijden

Contact

Routebeschrijving

Veelgestelde Vragen

Werkfoto's in het Atelier

Beelden & Beeldhouwers

  


 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   

 

 

 

 

   

 
   
   
    
A t e l i e r  a a n  d e  G r a c h t  i n  A m s t e r d a m
 
Wij heten u welkom op de site van Atelier aan de Gracht, Amsterdam. In een inspirerend beeldhouwatelier met mooi licht, - nabij Theater Carré, Hermitage aan de Amstel, Weesperplein -, bent u van harte welkom voor diverse cursussen en workshops
Beeldhouwen en Boetseren. Wij werken met verschillende materialen, technieken en thema's en laten u zo kennismaken met de vele mogelijkheden van driedimensionale vormgeving. Meer informatie leest u hieronder en via het aanklikken in de linkerkolom. 
  
Wie zijn wij:

DSC_9237_Helga_72_dpi_532.jpg       DSC_7559_6_cvb_72_dpi_532.jpg

 

Z o m e r c u r s u s  van 8 juli t/m 23 juli 2024

Informatie en Aanmelding

via het contactformulier http://www.atelieraandegracht.nl/contact/ 

Het nieuwe seizoen begint op maandag 2 september 2024
 
 
 
u r s u s s e n  3 D  B e e l d e n  M a k e n
 
Wij geven u r s u s s e n in blokken van minimaal 6 lessen op: 
Maandagmiddagen (2 groepen); Maandagavonden; 
Dinsdagmiddagen (2 groepen) en Dinsdagavonden. 
 
In alle groepen werken cursisten aan eigen projecten, 
in diverse technieken en materialen, 
zoals Boetseerwas [Brons]; Speksteen; Hout; Papier & Karton. 
 
 
 
Groep
Maandagmiddag, 12.30 - 15.00 uur
  
Groep 2
Maandagmiddag, 15.30 - 18.00 uur
 
Groep 3
Maandagavond, 19.30 - 22.00 uur 
  
Groep 4
Dinsdagmiddag, 12.30 - 15.00 uur
  
Groep 5
Dinsdagmiddag, 15.30 - 18.00 uur
  
Groep 6
Dinsdagavond, 19.30 - 22.00 uur
 
 

U kunt zich het hele jaar aanmelden.

Z o m e r c u r s u s  van 8 juli t/m 23 juli 2024

Aanmelding via het contactformulier http://www.atelieraandegracht.nl/contact/ 

 

 

Vrij; Abstract en Figuratief; Naar foto; In opdracht

S p e k s t e e n   B e w e r k e n

Abstract of Figuratief, Gereedschap, Techniek, Afwerking

H o u t s n i j d e n

Abstract of Figuratief, Gereedschap, Techniek, Afwerking

M a q u e t t e s  &  M o d e l l e n 

Op schaal werken in Was, Papier, Karton, Hout, Kunststof

C o m b i n a t i e  v a n  M a t e r i a l e n

Beelden maken van eigen (gevonden of gesloopt) Materiaal  

G e r e e d s c h a p  &  T e c h n i e k

Alles over het gebruik van Gereedschap, bevestigingstechnieken, etc.

In Hout, Steen, Kunststof, Metaal

P o r t r e t  &  M o d e l   B o e t s e r e n

Modelboetseren naar Levend Model in Blokken van 2 x 3 sessies.

 
u r s u s s e n  &  W o r k s h o p s :  v o o r  i e ?
Speksteen (Hout) Snijden / Boetseren in Was (Klei) / Model & Portret Boetseren /
Maquettes Maken / Hout Bewerken / Gereedschappen & Technieken / Hergebruik Materialen.
 
De cursussen en workshops zijn voor iedereen, jong en oud, onervaren of ervaren, die
- zin heeft om iets moois met zijn/haar handen te maken; 
- zijn/haar creatieve mogelijkheden wil onderzoeken en uitbreiden; 
- zich al doende allerlei facetten van de beeldhouwkunst eigen wil maken. 
 
Bij ons kunt u aan eigen ideeën en projecten werken, maar wij kunnen ook opdrachten geven. 
 
Wij werken in kleine(re) groepen, waardoor u goede individuele begeleiding krijgt, zowel op technisch als op beeldend niveau. Door deze persoonlijke benadering is het mogelijk om in uw eigen tempo verschillende materialen uit te proberen, zodat u op een natuurlijke manier het juiste materiaal vindt om in te werken. 
 
We zijn flexibel. Het hele jaar door is er de mogelijkheid om cursussen te volgen. 
Kijk voor Workshops onderaan deze bladzijde.
 
Een cursus van 6 lessen kunt u aansluitend verlengen met een of twee lessen
of met een nieuw blok van 6 lessen.
Mist u een les, dan kunt u deze - na overleg - inhalen, mits er plaats is,
en binnen twee maanden na aanvang. 

Ook voor vakantiecursussen kunt u zich het hele jaar opgeven. 

Volgorde van inschrijving geschiedt door aanmelding en betaling van het cursusgeld.

Voor kosten en overige vragen kunt u ons mailen. 
Wij verwijzen u voorts naar Veelgestelde Vragen.
                                                                         
 
W o r k s h o p s: o p  A f s p r a a k
 
Voor zowel individuele deelnemers als voor groepen (vrienden, families, bedrijven) geven wij verschillende workshops op het gebied van Beeldhouwen en Boetseren:
Meer informatie vindt u via het aanklikken in de linkerkolom.  
 
De workshops duren twee dagdelen, van 10.00 - 16.00 uur, met koffie of thee, in- of exclusief lunch. U kunt uw lunch zelf meenemen, of ter plaatse bestellen via Atelier aan de Gracht.
Per mail kunt u uw wensen - thema van de workshop en data waarop u kunt - kenbaar maken en u individueel of per groep aanmelden. Workshops gaan door bij minimaal 3 personen.
 
U kunt workshops aanvragen via: mail@atelieraandegracht.nl
 
Indien u zich met een groep(-je) aanmeldt voor een eigen Workshop op maat,
kunnen afspraken - telefonisch, per mail - doorgaans op korte termijn gemaakt worden.
Op verzoek kan van het aantal uren of van het dagschema van de workshops afgeweken worden. 
 
Ook privéles, creatieve coaching en les aan huis(-atelier) is op afspraak mogelijk. 
 
Voor de kosten en overige vragen verwijzen wij u naar Veelgestelde Vragen 
of u kunt ons bellen: 020 - 42 00 848 (indien afwezig kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken).
  
 
Voor meer aanbod en aanmelding kunt u mailen via het contactformulier http://www.atelieraandegracht.nl/contact/ 
  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
  
   
   
 
 
All rights reserved
© 2014 Atelier aan de Gracht | Nieuwe Achtergracht 66 1018 XZ Amsterdam | KvK Amsterdam 34340213 
Voor informatie en inschrijven, ga naar contact: http://www.atelieraandegracht.nl/contact/