V o r m  &  E x p r e s s i e  
 
In deze workshop gaan we nader in op de aspecten van een beeld, zoals vorm, ex-
pressie, compositie en inhoud van een beeld. Ook behandelen we materialen en
technieken die bij het maken van beelden gebruikt kunnen worden. 

Daarnaast gaan we nader in op thema's die u zelf aandraagt en die u als uitgangs-
punt wilt nemen bij het maken van beelden. U kunt daarbij denken aan de natuur,
de Schepping, de liefde, het leven, de dood, de seizoenen, sociale of maatschap-
pelijke problemen, gedichten of andere literatuur, de geschiedenis, moderne tech-
nologie, sport, beeldende kunst of andere kunststromingen, enz..

Neem uw inspiratie mee naar de workshop in welke vorm dan ook: een foto, een 
schets, een herinnering, een gedicht etc.. Heeft u nog geen inspiratie, dan kunt u ook 
heel goed tijdens de workshop uw intuïtie volgen in een materiaal naar keuze. 
    
Schetsmaterialen als klei, was, speksteen, hout, karton, zijn aanwezig in het Atelier. 
Wij nodigen u uit om andere (schets-)materialen mee te brengen.
 
Workshops Vorm & Expressie worden voor groepen op Afspraak gegeven. 
U kunt zich ook individueel opgeven per mail of via het Contactformulier.
Wij houden u op de hoogte van komende data.
   
     

 

 

 

 

   

 
 
 
All rights reserved
© 2014 Atelier aan de Gracht | Nieuwe Achtergracht 66 1018 XZ Amsterdam | E-mail: mail@atelieraandegracht.nl | KvK Amsterdam 34340213